บทสัมภาษณ์ “ผู้ก่อตั้ง Ez 2You”

บทสัมภาษณ์ “ผู้ก่อตั้ง Ez 2You”

ผมใฝ่ฝันช่วยเหลือผู้คนทุกระดับ   ให้ได้รับโอกาสและความเป็นไปได้ เพื่อสร้างผลลัพธ์ใหม่ได้ 3 สิ่งมาพร้อมกัน “มีเงิน มีเวลา และสุขภาพดี”  ซึ่งเป็นพื้นฐานความต้องการสูงสุดของทุกคน  โดยไม่จำเป็นต้องรวย  เพื่อทุกคนจะได้ “มีเวลา” ไป “สร้างความสุขบนวิถีชีวิตที่ออกแบบได้เอง”  เป็นสิ่งที่ทุกคนตามหาไม่ว่าคนนั้นจะรวยหรือจน   อีกทั้งในยุคธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา   หลายคนได้รับผลกระทบจากวิกฤติทางธุรกิจ ซึ่งหลายอาชีพกำลังจะหายไป  คนจะตกงานมากขึ้น  แล้ว “จะอยู่รอดอย่างไร?”  ยิ่งเพิ่มความยากที่จะได้รับ 3 สิ่งมาพร้อมกัน

ดังนั้น ผมจึงได้ศึกษาโมเดลธุรกิจ โดยใช้ประสบการณ์ทำงานมากกว่า 20ปี  ออกแบบเครื่องมือช่วย “สร้างธุรกิจแนวทฤษฎีใหม่”  เพื่อช่วยผู้คนไปสร้างผลลัพธ์ใหม่ได้ 3 สิ่งมาพร้อมกัน  ด้วยการทำธุรกิจที่ง่ายๆ บ้านๆ ทุกที่ทุกเวลา ด้วยสไตล์ของแต่ละคน  ผมใฝ่ฝันว่าเครื่องมือสร้างธุรกิจ Ez 2You  จะเป็นหนึ่งในทางเลือก เป็นแผนสำรองให้กับผู้ที่เห็นโอกาส  เพื่อช่วยให้อยู่รอด และนำพาไปสู่ความสุขและชีวิตที่ออกแบบได้”

*** รับฟังบทสัมภาษณ์โดย ก๊อปปี้ ลิงค์  https://youtu.be/QG6AvfZW-Ko  แล้วนำไปเปิดใน Line Chat ***

 

ณัฐพงษ์  เขื่อนพันธ์
ผู้ก่อตั้ง Ez 2You

อดีตกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูง

บริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(ขออนุญาตไม่เปิดเผยชื่อบริษัท  เพื่อไม่ให้มีผลทางธุรกิจ)

ต้องการเข้าร่วมเป็นสมาชิก