ร่วมแบ่งปัน “โมเดลธุรกิจแนวทฤษฎีใหม่ สไตล์ Ez 2You” เพื่อช่วยเหลือผู้คน หรือ ธุรกิจอยู่รอดใน “วิกฤต Covid-19”

ในวิกฤต Covid-19 และ Business Disruption ส่งผลกระทบต่อ การเป๋าเงิน ทั้งผู้คนและหลายธุรกิจ  แล้วจะมีหนทางใด  ที่จะช่วยให้ “อยู่รอด” หรือ “เป็นกระเป๋าเงินสำรอง” อีกทางหนึ่ง  ในยุคที่มีวามเสี่ยงสูง   เพียงเข้ามาศึกษาฟรี!!  เพื่อตัดสินใจว่า “โมเดลธุรกิจแนวทฤษฎีใหม่  สไตล์ Ez 2You” จะเป็นโอกาสสำหรับผู้คนหรือหลายธุรกิจ หรือไม่?

หากท่านเห็นว่า เป็นโมเดลธุรกิจที่น่าสนใจ และตอบโจทย์สำหรับผู้คนเหล่านั้น   มาร่วมแบ่งปัน สำหรับคนที่ท่านรักกันนะครับ

ARCHIVES

คลังเก็บ

ต้องการเข้าร่วมเป็นสมาชิก