“Ez 2You บริจาคชุดยังชีพ คลายพิษ โควิด-19” 30 เมษายน 2563

“ทีม Ez 2You ร่วมบริจาคชุดยังชีพ  คลายพิษ โควิด-19”

เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 30 เมษายน 2563  เวลา 13.00 น.
ณ ชุมชมประชาร่วมใจ 41 ถนน นิมิตรใหม่  เขต คลองสามวา  กรุงเทพ
ทีม Ez 2You และผู้มีจิตศรัทธา  ร่วมบริจาคชุดถุงยังชีพ  จำนวน 240 ชุด

แก่พี่น้องคนไทยที่ได้รับความเดือดร้อนจากพิษโควิด-19 และวิกฤตเศรษฐกิจ

ขอขอบพระคุณ ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ที่มีน้ำใจร่วมบริจาคครั้งนี้

ขอขอบพระคุณ สำนักงานเขตคลองสามวา ที่ช่วยอำนวยการบริจาคให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด เพื่อป้องกันการระบาด

ในยามวิกฤตย่อมมีสิ่งดีๆ “น้ำใจของคนไทยทุกคน จะช่วยให้พี่น้องคนไทยมีกำลังใจสู้ แล้วเราจะผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกัน”

#อยู่บ้าน  หยุดเชื้อ  เพื่อมนุษยชาติ

ARCHIVES

คลังเก็บ

ต้องการเข้าร่วมเป็นสมาชิก